Một lần sung sướng cùng em gái hàng ngon

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off
loading...

Tôi chỉ là quan sát chứ không có tà niệm gì. Hai tên bợm rượu chân nam đá chân chiêu vắt vẻo đi ngang qua tôi, chúng tiến lại gần cô gái, một tên nhanh tay ôm ngang hông cô và bắt đầu lè nhè xổ ra một tràng những câu nói đầy thô tục, tôi định tiến lại bảo vệ lẽ phải, nhưng nhanh hơn tôi, cô gái đang bị hắn tóm ngang eo đã vùng được ra…