Ông giám đốc già, Bắt em thư ký phục vụ tình dục mình

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off
loading...

Ông giám đốc già, Bắt em thư ký phục vụ tình dục mình khi mới đến công ty và phát hiện ra cấp dưới mình vừa tuyển được em thư ký ngon nghẻ trẳng trẻo vú to vào phòng làm,nên ông ta đã nảy ra ngay ý định phải chén cho bằng được em ấy,bằng quyền lực của mình ông ta đã ép được em ấy phục vụ cho ông ta ngay tại cơ quan và khi về nhà riêng nữa sau này cứ thế ông ta liên tục làm tính với em ấy