Tổ chức tội phạm bí mật

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off
loading...

Tổ chức tội phạm bí mật

Một tổ chức bí mật hình thành giữa lòng thành phố tokyo và bọn chúng có những âm mưu thực sự đen tối mà bọn chúng đã tạo nên chúng âm mưu bắt cóc những người phụ nữ xinh để biến họ thành đồ chơi tình dục phục vụ đại gia từ đó bọn chúng thu bội tiền từ dịch vụ này .Nhưng nếu như là gái làng chơi ai mà chịu để cho chúng trở thành đồ chơi tình dục bị xích cổ như pét cơ chứ .Vậy là chúng bắt những người phụ nữ trẻ xinh đẹp và bắt đầu thú tính huấn luyện cực kì nghiêm khắc .Đúng là địa ngục mà có kêu trời cũng không ai biết được .Như một dịch vụ tẩy não những người phụ nữ dần dần ngã quỵ và bị chúng thao túng